Energiebalans

Energiebalans
Tussen knooppunt Paalgraven en de fietsbrug staat in de middenberm een digitaal informatiescherm. Dat scherm geeft de balans aan tussen hoeveelheid energie die de weg verbruikt en de hoeveelheid energie die wordt opgewekt. De energie wordt opgewekt door de zonnepanelen, zonnebloemen en zonnebomen. Er wordt energie opgewekt voor de verlichting, de verkeerslichten en de pompen in de tunnels. Ook wordt er extra energie opgewekt voor twee gebouwen.

Zonnepanelen
Bij de Rusheuvel liggen zonnepanelen op een hellend dak en zijn ze goed zichtbaar. Op de Diddewerf liggen ze op het platte dak van het kantoor en de werkplaats. In totaal gaan deze panelen 216.000 kWh/jr. aan energie opwekken. De kosten voor plaatsing zitten in de aanneemsom van de N329. De eerste 10 jaar beheer en onderhoud zijn ook in de aanbesteding meegenomen. Deze zonnepanelen horen bij het project N329 Weg van de Toekomst en zorgen er samen met de zonnebomen en zonnebloemen voor dat de weg energie neutraal wordt.

Via onderstaande links is zichtbaar hoeveel energie is verbruikt
en is opgewekt.
Energiebalans overzicht
Energiebalans per meterkast
N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst