Tovergroen


De Weg van de Toekomst houdt een aantal kruispunten met verkeerslichten. Deze verkeerslichten krijgen intelligente systemen, die reageren op het actuele verkeersaanbod. Vrachtverkeer dat over de N329 rijdt, krijgt bij de verkeerslichten buiten de spitstijden langer groen. Dit noemen we Tovergroen. Het verbetert de doorstroming en leidt tot minder milieuvervuiling en geluidoverlast. De term tovergroen staat voor TOepassen Voorzieningen voor vrachtverkeER.  Deze mogelijkheid is ontwikkeld door provincie Noord-Brabant.Voor de verkeerslichten liggen detectielussen in de weg die het vrachtverkeer herkennen. Afhankelijk van
1. het verkeersaanbod
2. de snelheid van het vrachtverkeer en
3. de tijd waarop het verkeerslicht al groen licht heeft
neemt het verkeerslicht de beslissing de aankomende vrachtauto juist wel of geen extra lang groen licht te geven. Als het vrachtverkeer door kan rijden, toont een display langs de weg dit aan de vrachtwagenchauffeur.< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst