Natuurbrug N329


De gemeente is gestart met het uitwerken van het plan voor een nieuwe natuurbrug over de N329. De natuurbrug komt in het zuidelijke deel van de N239 en verbindt het gebied Herperduin en de groene zone tussen Oss en de A59 met elkaar. Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de nieuwe natuurbrug verwachten we rond juli 2012. Dan moet ook duidelijk zijn of de natuurbrug maatschappelijk en financieel haalbaar is. Bij de uitwerking worden grondeigenaren, gebiedsbeheerders, natuur- en milieuorganisaties en de wijk- en dorpsraden nauw betrokken. Dat doen we via individuele gesprekken en gezamenlijke bijeenkomsten. Wilt u meer weten over het plan voor de natuurbrug? Neem dan contact op met Ad de Hoon, projectleider N329 Omgeving. Dit kan per email, a.de.hoon@oss.nl of telefonisch 06 53 79 44 55.

Lees hier ook:
> Verslag klankbordgroep Natuurbrug 12 april 2012
> Rapport visie beeldkwaliteit 23 juni 2011
> Rapport variantenstudie 23 juni 2011
> Eindrapport Natuurbrug februari 2011
> Rapport Grondmij faunapassages 19 maart 2010


< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst