GroenontwerpJulianasingel

Hoe groen wordt de nieuwe weg?

Een weg kennen we van het grijze asfalt, maar we willen dat de omgeving er mooi beplant en groen uitziet. Bij de Weg van de Toekomst gaat dat gebeuren. In het groenplan is rekening gehouden met de plantensoorten die van oudsher in de omgeving voorkomen. De weg gaat dus op in het landschap.

Groenontwerp

Middenberm
In de ontwerpfase zijn een brede groene middenberm en vloeiende overgangen naar de omgeving meegenomen. Daar wordt op een traject van 2,5 km zo’n 90.000 vaste planten geplaatst. Het streven is een zo lang mogelijk vaste plantenborder te krijgen. De planten die worden gebruikt langs en op de N329 zijn biologisch gekweekt bij kwekerij Dependens en worden bij het plaatsen met organisch materiaal gevoed. Het zijn onder meer de smeerwortel, verschillende soorten grassen, de dropplant, de sierui, de echinacea en de gele rudbeckia.
Gele Rudbeckia

Beton met plantjes
Bij de tunnels waar de middenberm bestaat uit betonklinkers, zijn gaten geboord met een doorsnede van ongeveer 10 cm. Daarin worden vetplanten geplaatst als de sedum. Vetplanten hebben maar een klein laagje aarde nodig om te groeien. Het poten van de vetplanten moet nog gebeuren.
Beton met plantjes

Zijkanten
De zijbermen van de weg zijn ingezaaid met een glanshaververbond. Dat is een mengsel van graszaden en bloem- en kruidenrijke soorten die thuishoren op enigszins vochtige, voedselrijke gronden. Beeldbepalende soort in deze graslanden is vaak de margriet. Het glanshaververbond zorgt in korte tijd voor een volle berm.
Margriet

Rekening houden met de buren
De N329 grenst aan het natuurgebied Herperduin. Daar is in het groenontwerp rekening mee gehouden. In de bermen en de brede middenberm van het zuidelijk deel van het tracé wordt heide aangebracht. Heide komt van nature voor in deze omgeving.

Weinig onderhoud
Alle planten kunnen langs de weg mooi hun gang gaan. Er zal weinig onderhoud nodig zijn, meestal een jaarlijkse maaibeurt. In het begin is er iets meer controle nodig zodat de juiste soorten zich kunnen ontwikkelen. Hovenier Van de Bijl & Heierman nemen de beplanting langs de N329 voor hun rekening, behalve die van de heide.

Download onze brochure: Aanleg & Onderhoud Groen< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst