Faunavoorzieningen


In het zuidelijk traject van de weg komen twee dassentunnels. Daarnaast komt er een natuurbrug voor middel groot wild om een verbinding tussen Herperduin en de geledingszone Oss-Heesch te maken. Deze natuurbrug komt tussen de huidige fietsbrug en industrieterrein Vorstengrafdonk. Voor de realisatie van de natuurbrug moet nog een procedure in verband met het bestemmingsplan worden doorlopen.

> lees meer over de Natuurbrug
> lees meer over de Dassentunnels


< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst