Geluidwerende voorzieningenraildemper-zwart

De N329 zelf voldoet aan de geldende geluidnormen. Het goederenspoor langs de N329 is enkele jaren geleden weer in gebruik genomen en leidt tot geluidklachten bij omwonenden. Movares ontwikkelt een voorstel voor een geluidscherm bij de woonwijk Adelaar om weg- en spoorlawaai te verminderen. Dit voorstel werken we in overleg met Prorail en omwonenden uit. Ook heeft ProRail de bovenbouw op het spoor Oss-Elzenburg vernieuwd. Dit zijn het spoorgrind, de spoorstaven en de dwarsliggers. De spoorligging is hierdoor verbeterd. Betonnen dwarsliggers zorgen voor minder brongeluid dan houten dwarsliggers.

In april 2012 is de spoorsmeerinstallatie aangebracht en in juni 2012 zijn raildempers geplaatst. De effecten daarvan op het geluid worden binnenkort gemeten.

rialdemper-geel

< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst