Energieneutrale weg


De opdracht aan de aannemer is om een energieneutrale weg te bouwen die bovendien energieneutraal in het gebruik is. Dit betekent dat de weg in zijn eigen (duurzame) energie moet voorzien. Alle resterende energie die nodig is, wekken we op met zonne-energie. De extra opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden, in accu’s opgeslagen of direct gebruikt worden. Door het nemen van veel energiebesparende maatregelen zal het energieverbruik van de weg bijna halveren.

< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst