Duurzaam gebouwde weg


De N329 is van groot belang voor de economische groei van de aangrenzende bedrijventerreinen in Oss. Het verkeer kan niet optimaal doorrijden en neemt naar verwachting nog fors toe. Spoor, haven, snelwegen en de daaraan liggende bedrijven worden verbonden door de N329. De ambitie van de gemeente Oss en de provincie Noord Brabant is om de N329 te verbreden waardoor de weg de komende jaren over voldoende capaciteit beschikt om een goede doorstroming te garanderen.

Daarnaast moet de weg duurzaam worden gebouwd en in het gebruik energieneutraal zijn. Bijzondere innovaties zullen de weg een uniek karakter geven, zichtbaar voor de weggebruiker. Energiebesparing, verminderen Co2 uitstoot, gebruik van zonne-energie, faunavoorzieningen, veilige fietstunnels, onderhoudsvrije materialen, groene uitstraling en passend in de omgeving, zijn belangrijke uitgangspunten bij het maken van een toekomstbestendige weg!

< < terug

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst