15 miljoen kilo CO2 compenseren

Hoe leg je een weg aan met zo min mogelijk uitstoot van C02? Dat was de opdracht aan de aannemer. In de bouwperiode van de weg moesten we vijftien miljoen kilo CO2 compenseren. Hoe we dat hebben gedaan vertellen we graag.

Energieneutraal in het gebruik

De Weg van de Toekomst gebruikt energie. Bijvoorbeeld voor de verkeerslichten, de wegverlichting en de pompen in de tunnels. Deze energie wekken we op door de unieke zonne- bomen die je langs de weg ziet. Maar er gebeurt meer!

Mobiliteit en verkeer

Om te zorgen dat het vele (vracht)verkeer op de N329 ook in de toekomst kan blijven doorstromen zijn innovatieve verkeerssystemen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de Flowman en het Tovergroen. Zij reageren op het verkeersaanbod en zorgen zo voor goede doorstroming.

Flora en Fauna

Gestreefd is om de weg straks helemaal in het landschap te laten opgaan. Het groenplan houdt rekening met planten die van oudsher in de omgeving voorkomen. Ook voor de klein wild is een veilige weg gecreëerd.