Creativiteitssessies

De Weg van de Toekomst gaat om vernieuwende ideeën op het gebied van duurzaamheid, die als leidraad kunnen dienen voor de toekomstige aanleg van (provinciale) wegen. Dit kan gaan om uitgewerkte ideeën, maar vaker nog om relatief abstracte denkbeelden, die om uitwerking vragen. Daarnaast is er de categorie nog niet bekende ideeën. Daarbij is er ook ruimte voor ideeën die afwijken van de gebaande paden, maar die voortkomen uit een geheel andere benadering of een tegendraadse kijk op mobiliteit of wegenbouw.

Om deze ideeën boven tafel te krijgen werden zogenaamde creativiteitssessies georganiseerd in twee blokken van twee bijeenkomsten. In een gemengde, kleine groep werkten we in een omgeving waarin creativiteit en verbeelding maximaal tot hun recht komen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de COCD-aanpak (Centrum voor Ontwikkeling en Creatief Denken). De groepen bestonden uit deskundigen, mensen met een algemene maatschappelijke ontwikkeling en zogenaamde vrijdenkers.

De bijeenkomsten werden gehouden in de maanden maart en april in studiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein.

>> Klik hier voor een impressie van de creativiteitssessies
>> Bekijk hier wat de deelnemers van de sessies vonden

>> Download hier het verslag van de 1e creativiteitssessies
>> Download hier het verslag van de 2e creativiteitssessies
N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst