Financiering

Om de reconstructie van de N329 Weg van de Toekomst over het gehele wegvak van paalgraven tot en met de kruising Merwedestraat gedurende de periode 2010 tot en met 2012 mogelijk te maken, is een investering geraamd van €80.000.000.

Daarnaast is voor een groot wild passage in het zuidelijk deel van de weg een investering geraamd van  € 3.000.000.

Voor projecten in het kader van de Weg van de Toekomst, die onafhankelijk van de reconstructie worden uitgevoerd (Weg van de Toekomst,  spoor 2), is een bedrag gereserveerd van € 2.500.000.

De totaal geraamde investering  van € 85.500.000 wordt als volgt gedekt:

Subsidies:
TOPPER subsidie van het Ministerie van Economische zaken € 2.500.000
SPODO subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat  € 12.100.000
SPODO verdubbeling van Provincie Noord-Brabant   €12.100.000

Provincie en gemeente
Bijdrage Provincie Noord-Brabant € 28.300.000
Bijdrage gemeente Oss € 30.500.000

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst