Besluiten

Vastgesteld bestemmingsplan N329 - Oss - 2010

De gemeenteraad van Oss heeft op 20 mei 2010 het bestemmingsplan ‘N329 – Oss – 2010’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de reconstructie van de N329 mogelijk. De N329 loopt vanaf het knooppunt Paalgraven (A59/A50) tot aan de Maas en vormt een belangrijke verbinding in het lokale hoofdwegennet. De N329 is een van de belangrijkste toegangswegen van Oss en van de bedrijventerreinen in Oss . Door de groei van het autoverkeer en nieuwe ruimtelijke plannen die tot 2020 zijn voorzien, worden de (verkeers)problemen vergroot. Om de huidige functies van de weg in stand te houden en de bereikbaarheid van Oss in de toekomst op een duurzaam veilige wijze te garanderen, is een reconstructie van de weg noodzakelijk.

De reconstructie en het bestemmingsplan hebben betrekking op de N329 en de aansluitingen daarop vanaf het knooppunt Paalgraven in het zuiden tot aan de Nieuwe Waterweg in het noorden. Belangrijke elementen van de reconstructie zijn de verdubbeling van rijbanen, ongelijkvloerse kruisingen met de Julianasingel/Hartog Hartogsingel en met de spoorlijn en een aantal ongelijkvloerse langzaam verkeersverbindingen. Ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. In het bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met elementen van de ‘Weg van de Toekomst’ die gericht zijn op een duurzame uitvoering en gebruik van de weg. Het bestemmingsplan is met een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp vastgesteld.

Kijk hier voor meer informatie.

N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst