Duurzaamheidagenda gemeente Oss

De toekomst van Oss moet een duurzame zijn. Dat is de ambitie die het college in het coalitieprogramma 2006-2010 heeft opgenomen. De wereldproblemen worden schrijnender en meer zichtbaar (denk aan droogte, armoede en klimaatverandering). Steeds meer wordt duidelijk dat niet alleen de grote wereldleiders een verantwoordelijkheid hebben om deze problemen weg te nemen. Ook landen, provincies, gemeenten, bedrijven en inwoners hebben ieder een verantwoordelijkheid; zij kunnen met elkaar een fikse bijdrage leveren aan het wegnemen van de mondiale problemen. Dat vraagt wel om een gedragsverandering, om andere afwegingen bij de beslissingen die we dagelijks nemen. De uitdaging is om aan deze ambitie handen en voeten te geven. Met de duurzaamheidagenda wil de gemeente Oss duurzaamheid een plek geven bij de vele lokale beslissingen. Deze agenda is tevens een opstap om de dialoog aan te gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

>> download hier de duurzaamheidagenda van de gemeente Oss
N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst